Bij Yogasmiley gelden de volgende huisregels

 

    ALGEMEEN

 • Een les vindt doorgang bij minimaal 3 aanmeldingen.
 • Per les kunnen maximaal 10 kinderen deelnemen.
 • Aanmelden kan via het aanmeldformulier op de website.
 • Kinderen volgen lessen op vaste dagen en tijden, bijvoorbeeld iedere vrijdag om 16.15 uur. Het is alleen mogelijk te ruilen, wanneer in de andere les een plekje vrij is. Dit doen we samen in overleg
 • Om ervoor te zorgen dat de kinderen ongestoord les kunnen volgen, gaat de deur 5 minuten na aanvang dicht. Daarna is deelnemen niet meer mogelijk en gelden de regels voor het niet-tijdig afmelden.
 • Ouders kunnen wachten tijdens de les in de Yogasmiley huiskamer “wachtruimte”. Dit om zo ongestoord de kinderen hun les te kunnen laten volgen en rust op de gang te behouden. Koffie en thee staan er altijd klaar!
 • Tijdens (na) de les is er voor ouders en kinderen tijd om samen nog even een kopje koffie/thee in de wachtruimte te drinken, zorg er wel voor dat andere ouders geen last ondervinden van dit moment en het omkleden tijdens vertrek. Ook willen we ervoor zorgen dat er op de gang geen hinder veroorzaakt word voor de kinderen die een les aan het volgen zijn, het gebouw is namelijk vrij gehorig.

    WORKSHOP

 • Een workshop vindt doorgang bij minimaal 4 aanmeldingen.
 • Inschrijven voor een workshop kan via het online aanmeldformulier.
 • Na ontvangst van de bevestigingsmail kan de inschrijving niet meer worden geannuleerd.
  Wel is het mogelijk om iemand anders te zoeken en in uw plaats te laten gaan.
 • Workshop kunnen niet betaald worden met een stempelkaart.

  STEMPELKAART
 • Bij de inschrijving ontvangt u een stempelkaart met daarop de yogalessen, naam en verloopdatum. Dit garandeert een vaste plek in de geregistreerde yogales. Zodra deze kaart vol/verlopen is wordt er automatisch een nieuwe stempelkaart aangemaakt.
  De aangemaakte kaart kan niet geannuleerd worden.
 • De stempelkaart is drie maanden geldig (verloopdatum hiervan is te vinden op de achterkant van de stempelkaart).
 • Een stempelkaart kan alleen aangekocht worden per kind dat deelneemt aan de les.
 • Zorg ervoor dat u kind 5-8 minuten voor aanvang van de les aanwezig is. Zodoende is er nog genoeg tijd om
  rustig om te kleden, even te plassen en de stempelkaart af te stempelen.
 • Vakantie? (48 uur van te voren) dit per mail doorgeven.
 • Stoppen met kinderyoga? Meld dit uiterlijk twee weken voor het verlopen van de stempelkaart.
  (deze datum staat genoteerd op de stempelkaart) aan per mail.
 • Kinderen die een les niet kunnen bijwonen, dienen dit 24 uur voor aanvang van de les telefonisch of via WhatsApp afgemeld te worden.
 • Wanneer een kind niet-tijdig (binnen 24 uur) is afgemeld, word er een volle les (€7,00) in rekening gebracht of (word er een vakje van de stempelkaart afgestempeld).

Algemene Voorwaarden Ouder-Kind Yoga Camp

 1. Inschrijving:

 • Inschrijving voor het ouder-kind yogakamp is definitief na bevestiging door het kamp.

 2. Annulering en Restitutie:

Annuleringen moeten schriftelijk worden gemeld.

Bij annulering om welke reden dan ook wordt het inschrijvingsgeld niet gerestitueerd.

Bij overlijden of ernstige ziekte van een deelnemer of een direct familielid, kan een andere datum worden gekozen voor deelname, afhankelijk van beschikbaarheid. Dit geldt als een uitzondering op de regel van restitutie.

Bij annulering om andere redenen kan de deelnemer ervoor kiezen om een andere persoon in hun plaats te laten deelnemen, mits vooraf schriftelijk gemeld en goedgekeurd door het kamp.

3. Gezondheid en Veiligheid:

Deelnemers dienen hun gezondheidsstatus en eventuele medische aandoeningen voorafgaand aan het kamp te melden.

Ouders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en het gedrag van hun kinderen gedurende het hele kamp.

4. Aansprakelijkheid:

Het ouder-kind yogakamp kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel, verlies of schade aan eigendommen tijdens het kamp.

Deelname aan activiteiten is op eigen risico.

5. Programmawijzigingen:

Het kamp behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het programma of de locatie indien nodig.

6. Beeldmateriaal:

Door deel te nemen aan het kamp stemmen deelnemers ermee in dat foto’s en video-opnames gemaakt tijdens het kamp kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

7. Overige Bepalingen:

Deelnemers dienen zich te houden aan de gedragsregels en aanwijzingen van het kampleiderschap.

Het kamp behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren of uit te sluiten van verdere deelname bij schending van de algemene voorwaarden of ongepast gedrag.

8. Toepasselijk Recht:

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

 

 

×